Медицински пункт

Съгласно Наредба № 8 на Министерство на Здравеопазването от 18 март 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт всяко дете, постъпило в ESFA, преминава през задължителни медицински прегледи.

От 2016 година медицинските прегледи в ЕСФА се осъществяват в СпортМед Център

Извадка от Наредба №8 на МЗ

Чл. 3. Задължителните медицински прегледи са:
1. начални;
2. периодични;
3. предсъстезателни.

Чл. 5.
(1) Началният медицински преглед се извършва за установяване на здравословното състояние на лица, които желаят да упражняват физическо възпитание и спорт, и за да се изключат заболявания, които са противопоказани за спортна дейност (или за съответния вид спорт).
(2) Началният медицински преглед се извършва в обем от клинични прегледи и изследвания, указани в приложение № 1.
(3) Извършеният преглед се вписва в медицинската документация, издавана от лечебното заведение. На лицето се издава медицинско удостоверение по образец съгласно приложение № 2, което се предава за съхранение при организаторите на спортната дейност.

Обем на начален медицински преглед

1. Клиничен преглед от лекар с призната специалност по вътрешни болести и/или спортна медицина.
2. Антропометрия
3. ЕКГ в покой
4. Функционален тест за изследване на сърдечно-съдовата система в зависимост от възрастта и вида упражняван спорт:
- велоергометрия с ЕКГ контрол за лица над 10-годишна възраст;
- тест на Мартине или Руфие - за лица под 10-годишна възраст.
5. Заключение от специалист по спортна медицина.

Цялата Наредба №8 можете да намерите ТУК.

На всеки състезател се издава Медицински картон!

Прегледите се извършват по предварително обявен график на място в СпортМед Център.

Такса за медицински  преглед 40 лв. (35 лв. ако състезателят носи направление за изследване на кръв и урина от личен лекар)
Таксата се заплаща на място в СпортМед Център.

Местоположение на СпортМед Център